<
Samen ontdekken we de wereld van morgen

Medezeggenschapsraad (MR)De medezeggenschapsraad bespreekt plannen van het bestuur en de directie. De raad bestaat uit vier personen: twee ervan zijn gekozen door de ouders en twee door het team van de school. Leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn daarna herkiesbaar.

Er wordt vergaderd over zaken die direct of indirect met de school te maken hebben. De vergaderingen zijn voor alle ouders / verzorgers openbaar. Zowel praktische als onderwijsinhoudelijke punten komen aan de orde.

De vergaderingen zijn in principe openbaar en worden tijdig aangekondigd via de agenda op de website. Tenminste eenmaal per jaar kan er een gemeenschappelijke vergadering met het schoolbestuur belegd worden. Zaken die meerdere (katholieke) scholen betreffen worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Van de oudergeleding heeft een lid zitting in die GMR.

De directie van de school neemt aan de vergaderingen deel met adviserende stem.Ieder jaar worden er verkiezingen gehouden.In contact met de MR? : mrdepetteflet@kiemuden.nl  In de raad hebben zitting:Namens de ouders:
Petra Borsje 

Sander de Kok

Namens het personeel:
Gerard van der Heijden

Ischa van de Burgt


Hieronder staan de notulen van de vergaderingen van de MR van dit schooljaar:
De notulen komen pas op de site als deze in de daarop volgende vergadering goed gekeurd zijn. 

De vergader data zijn :

Maandag  18 sept, Maandag 30 okt,  Maandag 19 feb,  Maandag 26 mrt, Maandag 28 mei , Maandag 18 juni, de notulen verschijnen op de site nadat de nieuwe vergadering is geweest.

 

Schooljaar 2017-2018

1.Mr Notulen 18-09-2017.pdf
2.Mr Notulen 30-10-2017.pdf
3.MrNotulen19-02-2018
4.Mr - Notulen 26-03-2018.pdf
5. Mr Notulen 18-06-2018.pdf

Contact

BS De Petteflet
Horgetouw 1
5404 MA Uden
depetteflet@kiemuden.nl
Tel: 0413 724906

ziekmeldingen :
ziekmeldingpetteflet@gmail.com

Routeplanner >

Agenda

11 september -  oud papier
19 september -  Studiedag gr 1 t/m 8
27 september -  Schoolreis
03 oktober -  Start kinderboekenweek
Jaaragenda >

Foto

Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links